Seculink

Systemy SSWiN

Skuteczna ochrona mienia przed jego utratą lub trwałym uszkodzeniem niejednokrotnie wymaga zastosowania szeregu specjalistycznych i zaawansowanych technologicznie metod.

Działająca w Krakowie firma informatyczna Seculink oferuje nie tylko obsługę informatyczną firm i outsourcing IT ale też efektywne i nowoczesne systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). Wykonujemy w Krakowie i okolicy w zależności od potrzeb i stanu obiektu systemy przewodowe lub bezprzewodowe, przeprowadzamy montaż poszczególnych podzespołów systemu, konfigurację i testowanie prawidłowej pracy. Oferowane przez nas systemy alarmowe opieramy na urządzeniach sprawdzonych i niezawodnych takich jak m.in. systemy Satel, czujniki Siemens, Bosch i inne. Wśród urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego wchodzą m.in.:

 • Czujki

  W przygotowywanej przez nas ofercie na nowoczesne, kompletne systemy alarmowe, z pewnością znajdą Państwo interesujące rozwiązania. Wśród wielu elementów systemu znajdują się czujki ruchu PIR, czujki dualne, czujki wibracyjne, magnetyczne - niezbędne do wykrycia obecności intruza w obiekcie, zarówno w domu, sklepie oraz biurze. Są one dobierane w zależności od konfiguracji chronionego obiektu i wymagań klienta. Ich właściwy dobór i rozmieszczenie stanowi istotny element prawidłowego działania systemu SSWiN.

 • Czujki dymu, gazu, wody

  Proponujemy Państwu szeroką gamę urządzeń, które świetnie sprawdzą się jako dodatkowy element zabezpieczający nieruchomości przed nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi. Czujki dymu, gazu, wody stanowią integralny element nowoczesnego systemu alarmowego ostrzegający przed zagrożeniami życia i zdrowia.

 • Bariery podczerwieni

  Tym z Państwa, którzy planują instalację rozwiązań typu SSWiN proponujemy zapoznanie się z urządzeniami, które świetnie sprawdzą się jako ich integralny lub uzupełniający element. Bariery podczerwieni stosowane są zarówno w przypadku zabezpieczeń zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Szybko wykryją obecność intruza i spowodują odpowiednią reakcję systemu alarmowego.

 • Centrala alarmowa

  Centrala alarmowa jest kluczowym elementem systemu alarmowego. Od jej sprawnego i niezawodnego działania zależy prawidłowa praca systemu SSWiN. Centrala alarmowa dobierana jest do chronionego obiektu w zależności od przewidywanej ilości potrzebnych wejść i wyjść systemu, wymagań użytkownika w zakresie ilości stref, funkcji dodatkowych itd. Producenci oferują centrale w wersjach dla małych obiektów takich jak kioski, domki letniskowe, poprzez wersje dla domów, biur, sklepów aż do dużych obiektów użyteczności publicznej jak banki, obiekty wojskowe, duże biurowce. Dla systemów wymagających najwyższej klasy zabezpieczeń wykonywane są centrale spełniające wymagania określone w europejskich normach dla urządzeń stopnia 3 (Grade 3).W naszych realizacjach opieramy się na nowoczesnych centralach dobierając je odpowiednio do wymagań technicznych i potrzeb klienta przedstawiając możliwe warianty rozwiązań.

 • Sygnalizatory

  Koniecznym elementem każdego systemu SSWiN są sygnalizatory. Ich zadaniem jest poinformowanie użytkownika o istniejącym zagrożeniu. Istnieją różne typy sygnalizatorów, które poprzez sygnalizację optyczną i dźwiękową wskazują na naruszenie chronionego obiektu. Część z nich posiada dodatkowe wewnętrzne podtrzymanie zasilania na wypadek sabotażu zasilania przewodowego. Właściwy dobór i rozmieszczenie sygnalizatorów jest ważnym elementem projektu systemu SSWiN.

 • Moduły powiadamiania i komunikacji

  W skład tej grupy urządzeń wchodzą moduły pozwalające na powiadomienie użytkownika lub agencji ochrony o naruszeniu systemu alarmowego. Mogą być one wykonywane jako odrębne moduły lub być elementem wbudowanym w centralę alarmową. Najczęściej centrale alarmowe posiadają już wbudowane urządzenia do powiadamiania przez tradycyjną linię telefoniczną. Obecnie ten sposób powiadamiania jest coraz częściej wypierany przez powiadamianie GSM/GPRS. Moduły powiadamiania i komunikacji pozwalają nie tylko na powiadamianie, ale również na zdalne zarządzanie i konfigurację przez użytkownika oraz na łączność z agencją ochrony.

Systemy SSWiN są również niezbędnym elementem wchodzącym w skład tzw. inteligentnego domu. Inteligentny dom to ogólne określenie zespołu różnych elementów i środków ułatwiających codzienne życie, komfort i zapewniających wygodę i bezpieczeństwo. Elementy tych systemów są zintegrowane i połączone w taki sposób, aby można było nimi łatwo zarządzać. Są one coraz częściej stosowane w nowych lub modernizowanych obiektach i należy spodziewać się ich coraz szerszego upowszechnienia.


Seculink — mgr inż. Janusz Franczak
ul. Kluzeka 3
31-222 Kraków,
Tel. 691-514-533
Email: info@seculink.com.pl