Seculink

Systemy alarmowe - montaż zabezpieczeń

Grupa urządzeń elektronicznych służących do zabezpieczenia pomieszczeń przed dostępem niepowołanych osób, kradzieżą, zniszczeniem cennego wyposażenia i tym samym uniknięciem czasami bardzo bolesnych strat to właśnie systemy alarmowe.

Ludzie od dawna decydowali się na montaż różnego rodzaju układów zabezpieczeń, najwcześniej mechanicznych, a obecnie ze względu na rozwój elektroniki i systemów mikroprocesorowych i komputerowych, coraz bardziej popularne są systemy alarmowe. Ze względu na ich rosnącą popularność i rozwój technologii ich cena jest coraz niższa. Najprostszy zestaw składa się z centrali alarmowej, czujników i sygnalizatora (syreny) oraz modułu uzbrajania/rozbrajania.

Nowoczesne systemy zabezpieczeń to zestaw modułów pozwalających na efektywne realizowanie ochrony obiektu, łatwość dostosowywania go do często złożonych potrzeb użytkownika, możliwość zdalnego powiadamiania i nadzoru oraz bezawaryjną pracę. Cały system zabezpieczeń powinien pozwalać na pracę również przy braku zasilania zewnętrznego przez odpowiednio długi czas, aby uodpornić go na zaniki lub celowe wyłączenia zasilania. Dlatego też centrala posiada układ podtrzymujący prawidłową pracę i czerpiący energię z akumulatora. Również sygnalizator często posiada swój mechanizm zasilania awaryjnego, czerpiący energię z lokalnego akumulatora.

Centrala stanowiąca główny element systemu alarmowego to złożony układ elektroniczny zarządzający pracą całego układu zabezpieczeń. Do centrali doprowadzane są sygnały ze wszystkich czujek, najczęściej typu PIR i magnetycznych. Czujki PIR to elementy reagujące na zmianę rozkładu ciepła w pomieszczeniu (zmiana rozkładu promieniowania podczerwonego). Są one opracowane tak, aby reagować na ruch człowieka (emitującego ciepło) w pomieszczeniu. Czujki te wykonywane są w różnego rodzaju rozwiązaniach, często o zaawansowanej konstrukcji elektronicznej i optycznej. Mogą też one być wykonywane (jako tzw. dualne) w połączeniu z torem mikrofalowym zapewniając dodatkową ochronę.

W systemach alarmowych stosowane są też czujki wibracyjne, akustyczne, czujki gazu, dymu, wody itd.

Specjalną grupą opisywanych układów są bezprzewodowe systemy zabezpieczeń. Ich montaż następuje najczęściej tam, gdzie prowadzenie kabli jest utrudnione lub kosztowne, zwykle w sytuacji montażu układu już po wykończeniu obiektu (po tynkowaniu).

Bezprzewodowy układ zabezpieczeń musi spełniać trudne wymagania w zakresie zapewnienia prawidłowej komunikacji między poszczególnymi elementami układu, zabezpieczenia przed celowym lub przypadkowym zakłóceniem tej komunikacji, dążenie do jak najmniejszego zużycia prądu z baterii zasilających poszczególne moduły dla wydłużenia okresu pracy bez wymiany baterii.

Firma Seculink proponuje i realizuje w Krakowie oraz okolicy różne rozwiązania układów alarmowych dostosowane do potrzeb użytkownika, rozkładu pomieszczeń, wymagań związanych ze sposobem użytkowania i ograniczeniami budżetowymi. W zakresie naszych usług znajduje się montaż alarmów – wykonujemy zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe układy. Przy montażu proponowanych przez firmę Seculink rozwiązań stosujemy sprawdzone, wysokiej jakości alarmy, dające poczucie bezpieczeństwa dla klienta i pozwalające na bezawaryjną pracę.


Seculink — mgr inż. Janusz Franczak
ul. Kluzeka 3
31-222 Kraków,
Tel. 691-514-533
Email: info@seculink.com.pl