Seculink

Serwery Linux - strony WWW, hosting, FTP, poczta

Urządzenia, o których tu mowa, to dedykowane maszyny pracujące pod kontrolą różnych systemów operacyjnych takichjak Linux, Windows, Unix. Zadaniem serwerów jest najczęściej nieprzerwana praca i ciągłe świadczenie usług w ramach hostingu (przykładowo stron WWW lub FTP).

Oczywiście, w praktyce często zdarzają się różne problemy i awarie uniemożliwiające ciągły hosting danego serwera, jednak wraz z rozwojem technologicznym sprzętu oraz zaawansowania i stabilności systemów operacyjnych możliwe jest osiągnięcie nieprzerwanej pracy różnych usług (m.in. stron WWW).Gwarantują to systemy wysokiej dostępności zarówno na warstwie sprzętowej serwera (np. redundantne dyski, zasilacze)jak i programowej (usługi, oprogramowanie lub systemy operacyjne pracujące w klastrach).

Najpowszechniejszym przykładem usług sieciowych udostępnianych przez firmy zajmujące się hostingiem są oczywiście strony WWW odwiedzane przez użytkowników w Internecie czy też poczta elektroniczna (SMTP).

Poza stronami WWW popularnymi są również FTP (transfer plików), RDP (zdalny pulpit), SSH (bezpieczne połączenie do zdalnej konsoli) i wiele innych.

Do kategorii usług wspomagających serwisy sieciowe możemy zaliczyć te, z którymi bezpośrednio nie łączą się użytkownicy,natomiast spełniają one kluczową rolę w sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniu systemów.

Przykładowo kształtowanie ruchu sieciowego (QoS) pozwala znacząco zwiększyć komfort wykorzystywania łączy przez użytkowników w przypadku, gdy zdarzają się chwilowe przeciążenia w ruchu; np. transmisja głosowa działająca równocześnie z transmisją plików na niezbyt szybkim łączu cierpiałaby na liczne problemy (zakłócenia, opóźnienia, zerwania), gdyby odpowiednie kolejki ruchu i kształtowania pasma nie zostały zaimplementowane.

Innym przykładem tego typu usług mogą być bramy dostępowe dla użytkowników zdalnych (VPN gateway) czy też sprzętowe lub programowe firewalle, których zadaniem jest odpowiednia filtracja ruchu i ochrona wskazanych segmentów sieci przed niepożądanymi połączeniami.

Firma Seculink ma w swojej ofercie liczne usługi (analiza, planowanie i wdrażanie) działające głównie w oparciu o serwery z systemem Linux (na życzenie również Windows), m. in.:

Dodatkowo firma Seculink z Krakowa posiada długoletnie doświadczenie w konfiguracji różnych usług sieciowych (dynamiczny routing, VPN, QoS itp.) na sprzęcie firmy Cisco oraz innych producentów.


Seculink — mgr inż. Janusz Franczak
ul. Kluzeka 3
31-222 Kraków,
Tel. 691-514-533
Email: info@seculink.com.pl