Seculink

Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Firma informatyczna Seculink świadczy usługi w zakresie bezpieczeństwa sieci komputerowych oraz obsługi informatycznej firm. Ochrona danych, jak i całej infrastruktury informatycznej, jest niezwykle ważna i powinna stanowić priorytet dla wszystkich przedsiębiorstw. Kompleksowo podchodzimy do tego zagadnienia i stosujemy szereg sprawdzonych działań, takich jak:

  • instalacja i konfiguracja urządzeń typu firewall

    Zapora sieciowa jest jednym z podstawowych i tak naprawdę niezbędnych rozwiązań, które chronią sieć firmową przed wieloma zagrożeniami. W ramach zabezpieczeń sieci komputerowych świadczymy usługi konfiguracji urządzeń typu firewall różnych producentów. Dokładnie analizując wymagania Klienta implementujemy reguły bezpieczeństwa w pełni zgodne z wymaganą polityką, a pozostały ruch sieciowy traktowany jest jako potencjalnie niebezpieczny i odrzucany. Strategia ta realizowana jest dla połączeń przychodzących jak i wychodzących, dzięki czemu zapewnia ścisłą kontrolę nad ruchem sieciowym generowanym także z wnętrza firmy. Poprawna konfiguracja zapory sieciowej jest elementem kluczowym dla bezpieczeństwa sieci komputerowych, ale nie jedynym, dlatego bardzo istotne jest dokładne zbadanie pozostałych elementów infrastruktury.

  • audyt reguł filtracji ruchu sieciowego

    Szczegółowy i rzetelny audyt reguł filtracji ruchu sieciowego pozwala na rozpoznanie i wyeliminowanie potencjalnych lub istniejących zagrożeń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości poprawiona konfiguracja zwiększy ochronę danych w sieci przedsiębiorstwa równocześnie dostosowując się do wymaganej polityki bezpieczeństwa. Dokładna analiza reguł filtracji ruchu pozwoli nie tylko na zdiagnozowanie realnych czy potencjalnych niebezpieczeństw dotyczących połączeń sieciowych, ale także pozwoli na przemyślenie, usprawnienie i ulepszenie aktualnej polityki poprzez wykrycie luk w regułach firewalla oraz wskazanie elementów jego konfiguracji mogących mieć negatywny wpływ na wydajność.

  • analiza istniejącej infrastruktury

    Przeprowadzenie analizy aktualnej infrastruktury sieciowej pozwoli na rozpoznanie potencjalnych luk w bezpieczeństwie sieci oraz jej elementów, które mogą działać nieefektywnie skutkując obniżeniem wydajności połączeń wewnętrznych. Wyniki takiej analizy staną się podstawą do zaprojektowania nowych lub lepszych rozwiązań nie tylko zwiększających bezpieczeństwo, ale także usprawniających funkcjonowanie całości. Zakres takiej analizy obejmuje sprawdzenie szybkości połączeń przełączników oraz ruterów wraz z oszacowaniem ilości danych przesyłanych pomiędzy węzłami sieci w odniesieniu do rodzaju zastosowanych łączy, ilości i typów używanych usług sieciowych oraz stosowanych mechanizmów kształtowania ruchu sieciowego (QoS). Mechanizmy QoS, w przypadku chwilowych przeciążeń łączy telekomunikacyjnych, zdecydowanie pozytywnie wpływają na jakość połączeń usług audio/video oraz oferują szeroki wachlarz możliwości priorytetyzacji ruchu sieciowego, który stanowi krytyczny rdzeń funkcjonowania przedsiębiorstwa (przykładowo mogą to być aplikacje lub bazy danych związane z linią produkcyjną w danej firmie). Poprawna konfiguracja kształtowania ruchu sieciowego stanowi bardzo istotny element całej infrastruktury podlegający rzetelnej analizie, a jej celem jest zapewnienie sprawnego działania usług sieciowych w przypadku chwilowych przeciążeń sieci.


Seculink — mgr inż. Janusz Franczak
ul. Kluzeka 3
31-222 Kraków,
Tel. 691-514-533
Email: info@seculink.com.pl