Seculink

Sieci komputerowe Kraków

Pragniemy zapewnić wszystkim naszym Klientom kompleksową obsługę – obejmującą zarówno projektowanie, wdrażanie, jak i monitorowanie poprawności funkcjonowania poszczególnych rozwiązań. Obsługa, którą Państwu proponujemy obejmuje m.in. sieć LAN, sieć WAN, WiFi oraz VPN wraz ze wszystkimi, towarzyszącymi im zagadnieniami.

Oferujemy:


Sieć LAN

Tworzenie rozwiązań lokalnych wymaga przede wszystkim uwzględnienia indywidualnego profilu danego przedsiębiorstwa. Na tej podstawie nasi specjaliści są w stanie zaprojektować oraz wdrożyć sprawną, bezpieczną i w pełni funkcjonalną sieć LAN, dostosowaną do Państwa indywidualnych oczekiwań. Zadbają również o jej właściwy nadzór.

Sieć WAN

Rozwiązania dedykowane podmiotom, których oddziały bądź filie są od siebie znacznie oddalone. Sieć WAN pozwoli im zachować pełną funkcjonalność oraz płynność przepływu danych. Tworzona zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami na pewno będzie sprzyjała optymalizacji codziennej pracy w Państwa przedsiębiorstwie.

Firma Seculink oferuje konfigurację dostępu internetowego lub VPN z wykorzystaniem istniejących łącz.

Sieć Wi-Fi

Projektowana i zakładana przez nas sieć WiFi pozwoli wykorzystać potencjał bezprzewodowej transmisji danych. W ramach realizowanych przez nas usług jesteśmy w stanie podjąć się również przeprowadzenia optymalizacji, pozwalających na efektywniejsze wykorzystanie tego rozwiązania.

Sieć VPN

Jesteśmy w stanie podjąć się zaprojektowania oraz wdrożenia rozwiązania, które pozwoli Państwu na zachowanie zdalnego dostępu do wszystkich danych firmowych. Tworzona przez naszych specjalistów sieć VPN zostaje również odpowiednio zabezpieczona. Mogą nam też Państwo powierzyć pełną konfigurację tego modelu sieci.

Sieci komputerowe to zbiory urządzeń wymieniające między sobą informacje za pomocą połączeń opartych na różnych rozwiązaniach technologicznych służących do przesyłania danych. Powstały one (i cały czas są rozwijane) w celu łatwej i szybkiej wymiany informacji, zarządzania zasobami i ogólnie komunikacji między maszynami oraz jednostkami ludzkimi.

W obszarze sieci komputerowych znajdziemy wiele ich typów, podziałów i rozmaitych technologii.
Z najpopularniejszych kategoryzacji warto wymienić podział na sieci lokalne (LAN - Local Area Networks) i dalekiego zasięgu (WAN - Wide Area Networks).

Te drugiego typu są głównie obsługiwane przez dostawców internetowych i nie będziemy się na nich skupiać.
Zwrócimy jednak uwagę na sieci LAN. Występują one na niewielkim obszarze, przykładowo w biurze lub budynku.
Do ich budowy wykorzystywane są głównie przełączniki (urządzenie z angielskiego nazywane "switch"), których zadaniem jest rozdzielanie ruchu i umożliwienie komunikacji pomiędzy różnymi maszynami, przykładowo komputerami użytkowników a serwerem plików lub drukarką.

Za pomocą "switcha" możemy dodatkowo dzielić sieć na segmenty w celu większej kontroli ruchu pomiędzy poszczególnymi podsieciami oraz w celu nałożenia pewnych ograniczeń.

Na brzegu LAN najczęściej znajdziemy inne urządzenie zwane routerem.

Jego zadaniem jest przekazywanie ruchu pomiędzy łączami lokalnymi a zdalnymi (przykładowo innym oddziałem biura lub Internetem).

W najczęstszym przypadku router od strony wewnętrznej połączony jest ze switchem, a od zewnętrznej z usługodawcą internetowym dostarczającym łącze.

W bardziej rozbudowanych lokalizacjach możemy znaleźć wiele switchy i routerów, które odpowiednio skalują funkcjonowanie LAN, zapewniając jej optymalne działanie, oraz wprowadzają redundancję, czyli mechanizmy równoważenia obciążenia i backupu tak, aby zarządzanie ruchem i połączeniami odbywało się w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji administratora, zwłaszcza w przypadku awarii.

Firma Seculink z Krakowa zapewnia liczne usługi komputerowe i sieciowe w zakresie rozwijania i utrzymywania łączy LAN, w szczególności:


Seculink — mgr inż. Janusz Franczak
ul. Kluzeka 3
31-222 Kraków,
Tel. 691-514-533
Email: info@seculink.com.pl