Seculink

Opis usług komputerowych

Serwery Linux

Współczesne firmy nie mogą istnieć bez nowoczesnej infrastruktury IT. Firma Seculink kompleksowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z serwerami i usługami sieciowymi opartymi o system operacyjny Linux. Instalujemy, konfigurujemy oraz administrujemy maszynami do wielu zadań sieciowych m.in. WWW, FTP, systemami pocztowymi wraz z zabezpieczeniami antyvirusowymi i antyspamowymi, serwerami plików, firewallami i koncetratorami VPN. Jesteśmy w stanie zaprojektować, dobrać sprzęt, a także wdrożyć każde rozwiązanie oparte o systemy „Open Source”, włączając w to rozwiązania wysokiej dostępności. Do każdego zadania pochodzimy indywidualnie, biorąc pod uwagę wielkość i skalowalność infrastruktury kienta. Nasza wiedza wywodzi się z wieloletniej praktyki zarówno w małych jak i bardzo dużych środowiskach serwerowych.

Sieci komputerowe

Jedną z głównych kategoryzacji sieci komputerowych jest podział na sieci LAN (Local Area Network) oraz WAN (Wide Area Network). Pierwszy z obszarów obejmuje urządzenia pracujące w obrębie niewielkich odległości (np. w obrębie budynku lub kilku budynków, w których uzytkownicy danej firmy współdzielą zasoby i korzystają z różnych usług sieciowych). Najczęściej stosowanymi urządzeniami w takiej infrastrukturze są przełączniki sieciowe (switche), pracujące w warstwie 2. i 3. modelu OSI/ISO z wykorzystaniem różnych standardów Ethernet oferujących bardzo wysokie przepustowości sięgające 10 Gbps. Obszar WAN obejmuje sieci dalekiego zasięgu, łączące użytkowników i usługi umiejscowione w różnych miastach lub państwach.

Najliczniej występujące urządzenia to routery (warstwa 3. modelu OSI/ISO) i przełączniki technologii warstwy 2.,przykładowo takie jak ATM lub Frame-Relay. Komunikacja może przebiegać poprzez sieć publiczną (Internet) lub przez infrastrukturę różnych usługodawców obejmujących tylko wybranych klientów, z dostarczaną gwarancją pasma i jakością usług na wybrane protokoły. Popularna technologia wykorzystywana przez usługodawców i oferująca bardzo szeroki wachlarz możliwości konfiguracyjnych w stosunku różnych klientów to MPLS. Przepustowości łącz w obszarze WAN są znacznie niższe niż w LAN, natomiast koszty utrzymania wyższe.

Firma Seculink świadczy usługi obejmujące sieci LAN (projektowanie, budowa, instalacja urządzeń i ich konfiguracja) oraz WAN po stronie klienta, w zakresie planowania, wdrażania i konfiguracji urządzeń typu firewall czy vpn, jak również w obszarze wielorakich usług sieciowych, w których skład wchodzą przykładowo systemy pocztowe, DNS, FTP, WWW i tym podobne.

Systemy alarmowe i monitoring

Systemy alarmowe i monitoringu są bardzo często stosowane w obiektach biurowych i przemysłowych. Również mieszkania i domy są dzisiaj w coraz większym stopniu wyposażane w różnego urządzenia ułatwiające życie codzienne i zabezpieczające nas przed zagrożeniami. Dzięki rozwojowi techniki systemy te mają coraz więcej możliwości i są dostępne dla osób nieposiadających dużych zasobów pieniędzy. Pełnią nie tylko rolę zabezpieczającą obiekty, ale również umożliwiają wykonywanie różnego rodzaju zadań z dziedziny automatyki (przykładowo sterowanie światłem, bramą wjazdową, roletami) i zabezpieczają przed zalaniem pomieszczeń, wypływem gazu, dymem, pożarem itp.

Oprócz zadań ochrony obiektu przed włamaniem czy zniszczeniem, mogą też przyczynić się na przykład do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, umożliwiając rodzicom nadzór nad nimi oraz eliminację, bądź zmniejszenie strat wynikłych z awarii technicznych przez możliwość zdalnej oceny sytuacji w obiekcie i podjęcie szybkiej interwencji.

Firma Seculink proponuje profesjonalne zaprojektowanie i wykonanie systemów alarmowych i monitoringu. Wykonujemy je w oparciu o produkty uznanych firm, co pozwala na eliminację fałszywych alarmów, awarii i innych problemów technicznych. Wykonujemy sieci alarmowe przewodowe i bezprzewodowe, co jest istotne w przypadku wykonywania systemu w budynku wykończonym (po tynkowaniu ścian). Proponujemy różnego rodzaju rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta i możliwości finansowych.

Wykonywane przez nas systemy alarmowe i monitoringu mogą być sterowane poprzez sieć komputerową i komórkową oraz w razie potrzeby umożliwiają zdalny podgląd; mogą być również podłączone do agencji ochrony

VPN,QoS, bezpieczna poczta, firewall


Urządzenia Firewall i VPN są jednymi z najważniejszych elementów bezpiecznej pracy w sieci. Pierwszy z nich zawiera listę reguł definiujących dopuszczalny ruch kierowany do lub z sieci lokalnej. Poza podstawową filtracją hostów i usług (warstwy 3. i 4. modelu OSI/ISO), firewall może wykonywać dodatkowe operacje zwiększające bezpieczeństwo użytkowników, przykładowo analizę ruchu w warstwie aplikacji w celu wykrycia lub ochrony przed potencjalnym atakiem. Podstawą działania firewalla jest zasada, wg której ruch sieciowy, który nie został jawnie dozwolony, jest zabroniony.

Urządzenia VPN (Virtual Private Network) umożliwiają użytkownikom dostęp do zasobów sieci lokalnej (np. sieci wewnętrznej danej firmy) spoza miejsc pracy, przykładowo z hotelu lub lotniska. Pomiędzy komputerem użytkownika a bramą VPN (znajdującą się najczęściej na styku Internetu z siecią wewnętrzną) tworzony jest szyfrowany tunel, który umożliwia bezpieczną pracę poprzez sieć publiczną. Z punktu widzenia użytkownika technologia VPN tworzy "wirtualne" miejsce pracy umożliwiające dostęp do tych samych zasobów, które są osiągalne z rzeczywistego biura, jednak z ograniczeniem przepustowości wynikającym z pracy nie w sieci lokalnej a przez Internet.

Jakość usług QoS (Quality of Service) to odpowiednie oznaczanie pakietów oraz podział pasma danego łącza na interfejsie routera lub switcha celem stworzenia pewnych priorytetów w obsłudze ruchu sieciowego. Usługi, które są "czułe" na opóźnienia, przykładowo transmisja głosu lub video, powinny mieć zapewniony wysoki priorytet. Pakiety przenoszące transmisje głosową są kwalifikowane jako ruch czasu rzeczywistego i muszą być transmitowane poza kolejnością z bezwzględnym pierwszeństwem, aby rozmowa głosowa odbywała się płynnie i bez zakłóceń. Usługi i aplikacje ważne z punktu widzenia działalności danej firmy również powinny być w odpowiedni sposób priorytetowane, choć oczywiście z mniejszym naciskiem na pierwszeństwo, gdyż nie wymagają one jakości ruchu czasu rzeczywistego. Pozostałe usługi sieciowe (np. ftp lub mail) mogą być obsługiwane przez pasmo z niższym priorytetem.

Zagadnienia jakości usług obejmują bardzo szeroki wachlarz algorytmów oraz sposobów kolejkowania i priorytetyzowania ruchu, których celem stworzenie jest wydajnie działającej sieci.

Firma Seculink świadczy usługi w zakresie projektowania, wdrażania i konfiguracji urządzeń typu firewall czy VPN.

Mamy doświadczenie w planowaniu konfiguracji bezpieczeństwa sieci oraz wydajnego jej funkcjonowania, dzięki zastosowaniu różnorakich technik kształtowania ruchu sieciowego oraz adekwatnego podziału pasma w stosunku do działających usług.

Dostosowujemy się również do możliwości finansowych klientów, proponując rozwiązania działające w oparciu o sprzęt uznanych i czołowych producentów w dziedzinie IT lub korzystając z systemu Linux i oprogramowania "open source".